Splošni pogoji in določila kiweno

Dobrodošli na spletnem mestu kiweno.com (v nadaljnjem besedilu tudi „spletno mesto“), ki ga upravlja podjetje KIWENO GmbH (v nadaljnjem besedilu „kiweno“). Podjetje kiweno svojim strankam ponuja storitev (v nadaljnjem besedilu „storitev“), pri kateri se lahko vzorčenje opravi doma kot postopek samo-odvzema vzorca, poznejša analiza/ocena in nadaljnje informacije pa se zagotovijo prek spletnega mesta my.kiweno.com. Naslednji pogoji veljajo tako za uporabo spletnega mesta kot za nakup testov za samo-odvzem vzorcev na domu ter njihovo analizo in vrednotenje.

POZORNO PREBERITE TE POGOJE IN DOLOČILA. Z OBISKOM SPLETNEGA MESTA ALI NAKUPOM TESTNEGA KOMPLETA KIWENO SPREJEMATE TE POGOJE IN DOLOČILA. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE UPORABLJAJTE SPLETNEGA MESTA, STORITEV ALI TESTOV KIWENO.

Podjetje kiweno lahko kadar koli spremeni te pogoje in določila, takšne spremembe pa veljajo tudi za obstoječa pogodbena razmerja. Aktualna različica je na voljo na spletni strani kiweno.com (ali pa bo poslana potrošnikom na njihovo zahtevo). Spremembe splošnih pogojev poslovanja so za potrošnike dopustne, če je sprememba za potrošnika razumna, zlasti če je manjša in objektivno utemeljena. Potrošnik ima pravico, da v enem mesecu po prejemu obvestila o spremembi pisno ugovarja spremembi splošnih pogojev poslovanja, sicer se s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja strinja. Podjetje kiweno bo potrošnika posebej in pred začetkom roka obvestilo o tej pravici do ugovora in pravnih posledicah, če ugovora ne poda.

Nekatere storitve, ki jih ponuja spletna stran kiweno.com, imajo svoje lastne pogoje in določila („posebni pogoji in določila“). Takšni dodatni pogoji veljajo poleg teh splošnih pogojev ali drugih pogojev, ki ste jih sklenili ali jih boste sklenili z družbo KIWENO GmbH. V primeru neskladja med splošnimi pogoji veljajo posebni pogoji v zvezi z vsemi nasprotujočimi si pogoji – poleg tega vse druge določbe dogovorjenih splošnih pogojev ostanejo v veljavi.

1 Predmet pogodbe

Kupci lahko prek spletne strani kiweno.com kupijo teste za analizo intoleranc in preobčutljivosti na hrano. Po ovrednotenju testov v partnerskem laboratoriju podjetja kiweno lahko stranke do rezultatov testov dostopajo na spletu prek platforme za zdravje my.kiweno.com ter prejmejo splošna priporočila za prehrano in življenjski slog. V okviru teh priporočil je mogoče kupiti ustrezne izdelke. Te analitične storitve in nakup ustreznih izdelkov so na voljo tudi strankam, ki so teste kupile prek drugih distribucijskih kanalov (npr. lekarn).

Predstavitev izdelkov v spletni trgovini na spletni strani kiweno.com ne pomeni zavezujoče ponudbe. Pogodba med podjetjem kiweno in kupcem je sklenjena na naslednji način: Z dokončanjem tehničnega postopka naročanja in klikom na gumb „Kupi zdaj“ stranka podjetju kiweno predloži zavezujočo ponudbo za nakup zadevnega izdelka.

Podjetje kiweno sprejme to ponudbo s pošiljanjem naročenega blaga. Posredovanje potrditve naročila poteka samodejno in zato ni izjava volje. Služi le za obveščanje stranke, da je bila njena ponudba prejeta, in za zagotavljanje informacij za morebitno obdelavo pogodbe.

Po prejemu testa stranka opravi samo-preverjanje, kot je opisano v navodilih za uporabo. Test ovrednoti partnerski laboratorij podjetja kiweno. Rezultati testa so stranki na voljo na zdravstveni platformi my.kiweno.com, ki pripada spletnemu mestu.

Stranka se izrecno strinja, da se storitev (ocenjevanje testa, zagotavljanje digitalne vsebine – rezultatov ocenjevanja in predlogov – na spletni strani kiweno.com) lahko začne izvajati pred iztekom 14-dnevnega odstopnega roka v skladu z ZUJF, in se zaveda, da to pomeni, da odstop od pogodbe ni več mogoč.

2 Postopek naročila za teste kiweno (tehnični koraki, ki vodijo do zavezujoče ponudbe stranke)

Postopek naročanja je naslednji:

  1. Stranka lahko do košarice dostopa s klikom na gumb „Pojdi v košarico“.
  2. V nakupovalni košarici nato kupec klikne na gumb „Nadaljuj na blagajno“.
  3. Stranka vnese svoj naslov za dostavo in zaračunavanje ali potrdi obstoječi naslov za dostavo in zaračunavanje.
  4. Stranka izbere način pošiljanja. Stroški pošiljanja se izračunajo na podlagi teh podatkov.
  5. Stranka potrdi pogoje in se z njimi strinja. Tako Splošni pogoji poslovanja kot navodilo za preklic se lahko shranita in jih je mogoče natisniti.
  6. Sledi končni pregled naročil.
  7. Kupec zaključi naročilo s pritiskom na gumb „Kupi zdaj“. S pritiskom na ta gumb je naročilo zaključeno, naročilo je bilo oddano s stroški.

Kupec lahko popravi vnosne napake, preden pritisne končni gumb „Kupi zdaj“ (glejte zgornjo sliko tehničnih korakov), in sicer z uporabo gumbov „Nazaj“, pa tudi z neposredno izbiro ustreznih kontrolnih polj (informacije o računu, informacije o dostavi, način dostave, informacije o plačilu).

Po zaključku postopka naročila bo stranka prejela samodejno ustvarjeno potrditev naročila z vsemi podatki o naročilu.

Stranka se izrecno strinja, da se storitev (ocenjevanje testa, zagotavljanje digitalne vsebine – rezultatov ocenjevanja in predlogov – na spletni strani kiweno.com) lahko začne izvajati pred iztekom 14-dnevnega odstopnega roka v skladu z ZUJF, in se zaveda, da to pomeni, da odstop od pogodbe ni več mogoč.

3 Plačilo

Prikazane cene blaga so končne cene, ki vključujejo 20-odstotni DDV. Stroški pakiranja in pošiljanja niso vključeni.

Plačilo lahko opravite z bančnim nakazilom (predplačilo), kreditno kartico, takojšnjim bančnim nakazilom ali s sistemom PayPal. Plačilo mora biti izvedeno v celotnem znesku nakupne cene in morebitnih stroškov pošiljanja. Morebitne stroške bančnega nakazila krije kupec.

4 Dostava in pošiljanje

Naročeno blago bo poslano po prejemu plačila (v 2 do 4 delovnih dneh po prejemu plačila). Glede na naslov dostave se lahko čas dostave in stroški pošiljanja razlikujejo.

5 Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe

Pravilnik o odpovedi

Pravica do preklica>/strong>

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov. Pravica do odstopa od pogodbe je na voljo samo za izdelke, kupljene v spletni trgovini kiweno.

Rok za preklic je štirinajst dni od datuma sklenitve pogodbe.

Za uveljavljanje pravice do preklica nam morate (KIWENO GmbH, Weisstraße 9, 6112 Wattens, Avstrija, e-pošta: [email protected]) z jasno izjavo (npr. pismo, faks ali e-pošta, poslana po pošti) poslati svojo odločitev o odstopu od te pogodbe. Uporabite lahko priloženi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen.

Za upoštevanje roka za preklic zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred koncem roka za preklic.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, če izberete drugačen način dostave od najcenejše standardne dostave, ki jo ponujamo), in sicer takoj in najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko smo prejeli obvestilo o vašem preklicu te pogodbe. Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.

Če ste zahtevali, da se storitve začnejo opravljati v obdobju odpovedi, nam morate plačati razumen znesek, ki ustreza deležu storitev, ki so bile do trenutka, ko ste nas obvestili o uveljavljanju pravice do odpovedi v zvezi s to pogodbo, že opravljene, v primerjavi s celotnim zneskom storitev, opravljenih v skladu s to pogodbo.

6 Obveznosti stranke ob registraciji

Za nekatere storitve je treba ustvariti uporabniški račun. Stranka zagotovi naslednje podatke: Ime, priimek, e-poštni naslov, geslo, telefonsko številko in prostovoljno tudi spol.

Z uporabo storitev podjetja kiweno stranka obljublja, da so podatki, ki jih posreduje podjetju kiweno, točni, aktualni in popolni. Stranka se tudi zavezuje, da bo v primeru spremembe svoje podatke takoj posodobila, tako da bodo vedno pravilni, aktualni in popolni. Če obstaja razlog za domnevo, da kateri koli podatek ni pravilen, aktualen ali popoln, ima podjetje kiweno pravico blokirati strankin račun in zavrniti dostop do spletnega mesta in storitev družbe kiweno.

Da bi zagotovili optimalno varnost podatkov, morajo stranke svoje geslo in podatke o računu hraniti na varnem in jih ne smejo nikomur posredovati. Stranke so odgovorne za ohranjanje zaupnosti svojih podatkov in so odgovorne za vse dejavnosti, ki se izvajajo v njihovem računu. Stranke se strinjajo, da bodo podjetje kiweno nemudoma obvestile o kakršni koli nepooblaščeni uporabi svojega računa ali drugih kršitvah varnosti.

Podjetje kiweno si pridržuje pravico, da sprejme in uveljavi vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti spletnega mesta ali računov strank. To vključuje brisanje računov (po potrebi), spreminjanje gesel ali zahtevo po dodatnih informacijah o računih strank, zlasti za preverjanje transakcij. Podjetje kiweno ni odgovorno za nepooblaščeno uporabo računov ali za kakršno koli škodo, ki je posledica takšne nepooblaščene uporabe, če je ta škoda posledica pomanjkljivosti pri hrambi in zaupnosti podatkov za dostop na spletnem mestu stranke.

7 Pravice do dostopa

Podjetje kiweno stranki podeljuje omejen, ne-ekskluziven, neprenosljiv dostop do spletnega mesta in pravico do uporabe storitev podjetja kiweno v osebne, nekomercialne namene.

Stranka potrjuje, da tega v nobenem primeru ne bo poskušala storiti: (a) poškodovati spletnega mesta, storitev, strojne opreme ali omrežja, ki se uporablja za delovanje spletnega mesta; (b) distribuirati, prodajati, dajati v najem ali pod-licence, prenašati, izvažati ali dodeljevati storitev ali izdelkov spletnega mesta na kakršen koli način ali ponujati storitev ali izdelkov spletnega mesta tretji osebi ali zanjo (c) spreminjati, kopirati ali izpeljati vseh ali dela storitev, osnovne programske ali strojne opreme, tiskanega gradiva, tehnologije ali izdelkov; (d) uporabljati spletno mesto na drug način, kot je opisan zgoraj.

Stranka se strinja, da je za kakršno koli uporabo njenega računa ali gesla, bodisi s strani stranke bodisi s strani tretjih oseb, ki jih je stranka pooblastila/imenovala, odgovorna sama. Podjetje kiweno si pridržuje pravico, da zavrne dostop do spletnega mesta komur koli in iz katerega koli zgoraj opisanega razloga.

8 Druge obveznosti strank

Stranka se strinja, da bo pri uporabi spletnega mesta upoštevala vse veljavne zakone in da pri uporabi spletnega mesta ali njegovih storitev ne bo kršila nobenih zakonov, ne glede na to, ali so lokalni, nacionalni ali mednarodni. Zlasti se bo stranka vzdržala naslednjih dejanj: (a) nadlegovanja ali škodovanja drugim osebam; (b) zbiranja ali shranjevanja osebnih podatkov drugih oseb; (c) posnemanja drugih oseb ali predstavljanja druge osebe; (d) kakršnega koli poškodovanja spletnega mesta, omrežij, programske ali strojne opreme in storitev ali neupoštevanja zahtev za uporabo spletnega mesta. Stranka se strinja, da ne bo razmnoževala, podvajala, kopirala, prodajala ali preprodajala spletnega mesta za kakršen koli namen. Stranka ne sme izvajati povratnega inženiringa, razstavljati, dekompresirati ali prevajati nobenega dela spletnega mesta ali storitev, uporabljati izvorne kode spletnega mesta ali katere koli tretje osebe za izvajanje katere koli od zgoraj navedenih storitev. V vsakem primeru je za uporabo spletnega mesta ali storitev prepovedano uporabljati elektronska sredstva (brez omejitev robotov in računalniških programov); postavljati okvirje spletnega mesta, nameščati pojavna okna na spletno mesto ali na kakršen koli drug način spreminjati predstavitev spletnega mesta.

Stranke se strinjajo, da spletnega mesta ne bodo uporabljale za (a) nezakonito, škodljivo, grozeče, nadlegovalno, žaljivo, obrekovalno, žaljivo, vulgarno, nasilno, nespodobno, pornografsko, nespodobno, opolzko, vdiranje v zasebnost drugih ali rasno, etnično ali drugače neprimerno, nezakonito ali žaljivo uporabo; (b) krši kakršen koli patent, blagovno znamko, pravico ali pravico intelektualne lastnine; (c) sporoča zlorabljajoče oglaševanje, kot so verižna elektronska sporočila, nezaželena pošta, sporočila v zvezi s piramidno shemo ali katero koli drugo obliko nagovarjanja; (d) uporabljati ali razširjati virusov, trojanskih konjev, računalniških programov, časovnih bomb ali drugih računalniških programov, datotek ali kod, namenjenih poškodovanju, uničenju ali spreminjanju drugih računalnikov, programov ali programske opreme; (e) preprečevati drugim uporabnikom uporabo spletnega mesta, storitev, drugih spletnih mest ali povezav na spletnem mestu; (f) ustvarjati lažno identiteto; (g) pripraviti, prenesti ali kopirati katere koli informacije s spletnega mesta in jih razkriti kateri koli tretji osebi ali stranki; (h) zaobiti, spremeniti ali onemogočiti katerega koli programa, namenjenega varovanju spletnega mesta ali storitev; (i) kopirati, prenesti, podvojiti, prodati ali distribuirati katerega koli dela spletnega mesta ali storitev v promocijske namene; (j) zbirati, hraniti ali uporabljati katere koli podatke s spletnega mesta.

9 Napake in odgovornost podjetja kiweno

Podjetje kiweno zagotavlja vse storitve in upravlja spletna mesta kiweno.com in my.kiweno.com v skladu s trenutnimi tehničnimi in organizacijskimi pogoji. Podjetje kiweno si pridržuje pravico do spremembe ali po potrebi do prekinitve delovanja spletnega mesta ali storitev.

Podjetje kiweno za prenos podatkov o strankah uporablja varen način prenosa (SSL). Namen tega je doseči najvišji možni varnostni standard.

Podjetje kiweno ne prevzema nobene odgovornosti za prekinitve, motnje v delovanju, izbrise, napačne prenose ali izpad spomina v zvezi z uporabo storitev ali komunikacijo s stranko. Podjetje kiweno ni odgovorna za zamudo ali nezmožnost storitve zaradi višje sile (npr. stavke, požara, vojne, kraje itd.) ali razlogov, na katere podjetje kiweno nima vpliva (npr. zaradi uradnih ukazov ali tehničnih sprememb). Stranka se zaveda, da so storitve, ki jih ponuja podjetje kiweno, ponujene s sodelovanjem omrežnih operaterjev tretjih oseb. Razpoložljivost storitev je zato odvisna od tehničnega zagotavljanja omrežnih storitev tretjih oseb, za kar podjetje kiweno ni odgovorna.

Čeprav bo podjetje kiweno vedno delovala v najboljšem interesu svojih strank, ne more zagotoviti splošne uporabnosti, točnosti in pravilnosti podatkov ali vsebine, funkcionalnosti ali pogojev spletnega mesta ali storitev. Čeprav je podjetje kiweno nastalo z dolgoletnimi izkušnjami in s ciljem pomagati svojim strankam, ne zagotavlja, da bodo spletno mesto ali storitve izpolnili pričakovanja ali zahteve strank ali da bodo delovali brez prekinitev, točno, varno ali brez napak.

Podjetje kiweno ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli rezultate ali dogodke, ki se zgodijo prek spletnega mesta, storitev ali vsebine spletnega mesta, ali za kakršne koli napake na spletnem mestu ali da bodo napake na spletnem mestu odpravljene. Razumete in se strinjate, da za vse gradivo ali dokumente, prenesene ali odprte prek spletnega mesta ali katerega koli partnerskega spletnega mesta, odgovarjate sami in da podjetje kiweno ni na noben način odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo, ki je posledica takšnih dejanj. Nobena ustna ali pisna informacija ne ustvarja nobenega jamstva, razen če je to izrecno zahtevano.

V primeru vzdrževalnih del je ponujena storitev lahko omejena – stranka nima nobenih zahtevkov.

Na splošno je odgovornost podjetja kiweno za finančno izgubo omejena na primere namerne ali hude malomarnosti podjetja kiweno ali njenih zastopnikov. Odgovornost za majhno malomarnost je izključena. Zgornje omejitve odgovornosti ne veljajo za telesne poškodbe ali škodo na zdravju, ki jo je mogoče pripisati podjetju kiweno. Če je odgovornost podjetja kiweno izključena, to velja tudi za njene posrednike.

Podjetje kiweno ne jamči, da so izdelki, storitve ali gradivo na voljo in odobreni v vseh državah zunaj Avstrije. Vsaka stranka, ki pridobi storitve ali informacije prek našega spletnega mesta, deluje na lastno odgovornost in je odgovorna za sprejemanje pravnih pogojev zadevne države.

10 Natančnost informacij

Podjetje kiweno ne jamči, da so informacije, slike ali grafike, opisi ali druga vsebina spletnega mesta popolni, točni, zanesljivi, varni, posodobljeni ali brez napak. Stranka mora obvestiti družbo kiweno takoj, ko izve za kakršne koli napake, nasprotujoče si informacije ali vsebino na spletnem mestu ali v storitvah, ter se strinja z ukrepi in spremembami, ki jih izvede podjetje kiweno.

11 Omejitev obveznosti

Stranke podjetja kiweno se strinjajo, da podjetje Bene-Eat GmbH, njeni direktorji, zaposleni, hčerinske družbe, vlagatelji ali drugi partnerji, pridobitelji licenc ali zastopniki, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, niso odgovorni za nobeno posredno, naključno, posebno, posledično ali vzorčno škodo, med drugim tudi za škodo zaradi izgube prihodkov, dobička, dobrega imena, izgubo poslovnega dobička, izgubo poslovnih informacij ali izgubo poslovnih informacij, kakršnih koli podatkov ali druge neopredmetene izgube (tudi če sta bili stranki obveščeni, sta vedeli ali bi morali vedeti za možnost nastanka škode), ki je posledica uporabe spletnega mesta ali storitev, ne glede na to, ali se taka škoda nanaša na pogodbo, prekršek ali jamstvo, je izključena. Če stranke niso zadovoljne s storitvami spletnega mesta ali storitvami, so same odgovorne, da prenehajo uporabljati spletno mesto ali storitve.

Odgovornost za škodo, ki nastane zaradi uporabe spletnega mesta ali storitve, je omejena na znesek stroškov, ki jih je imel kupec, vendar ne več kot 200 EUR (dvesto evrov).

12 Nadomestilo in odškodnina

Stranke izrecno izjavljajo, da se bodo v primeru zahtevkov, ki izhajajo iz njihovih dejavnosti (npr. zaradi nepravilnih ali drugače nezakonitih podatkov, nezakonite uporabe spletnega mesta itd.), v celoti odpovedali odškodnine iz strani podjetja kiweno in ga razbremenili odgovornosti. To med drugim vključuje zahtevek do podjetja kiweno, ki izhaja iz (1) uporabniškega imena, vsebine ali podatkov, ki jih je stranka poslala, objavila ali prenesla na spletno stran kiweno.com, (2) uporabe spletnega mesta ali storitev s strani stranke, (3) kršitve pravil spletnega mesta, (4) kršitve pravic druge osebe ali subjekta s strani stranke ali (5) virusov, trojanskih konjev, črvov ali podobnih škodljivih ali uničujočih programov s strani stranke.

13 Varstvo podatkov

Stranka se izrecno strinja z uporabo podatkov, ki jih je posredovala med postopkom naročanja na spletni strani kiweno.com (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov), za namene izpolnjevanja pogodbe in prejemanja servisnih e-sporočil (glej Pravilnik o zasebnosti).

Poleg tega se stranka strinja, da se podatki, ki jih posreduje med postopkom registracije (ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov, geslo, spol), ter rezultati testiranja na zdravstveni platformi my.kiweno.com uporabijo za namen zagotavljanja pogodbenih storitev. Osebni zdravstveni podatki (rezultati testov ) se ne bodo uporabljali za namene trženja ali posredovali tretjim osebam.

Podrobneje se sklicujemo na izjavo o varstvu podatkov, vključno z izjavo stranke o privolitvi, s katero se stranka izrecno strinja s potrditvijo teh splošnih pogojev poslovanja.

14 Spremljanje in vsebina tretjih oseb

Dobavitelji zunaj podjetja kiweno lahko oglašujejo svoje izdelke na spletnem mestu. Podjetje kiweno ne prevzema nobene odgovornosti za izdelke, informacije ali storitve, ki jih tretje osebe oglašujejo na spletnem mestu kiweno.

Podjetje kiweno ni odgovorno za ocenjevanje ali pregledovanje ponudb, informacij ali oglaševanja tretjih oseb ali vsebine spletnih mest tretjih oseb. Podjetje kiweno ni odgovorno za nobene informacije, izdelke ali storitve tretjih oseb ali njihovih spletnih mest, ki so na kakršen koli način dostopne prek podjetja kiweno (na primer prek povezav).

15 Spremljanje in vsebina tretjih oseb

Povezave do drugih spletnih mest ali drugih lokacij so na voljo kot pripomoček za naše stranke. Podjetje kiweno redno preverja povezave, vendar nikakor ni povezan s povezano vsebino. Podjetje kiweno nima nadzora nad temi drugimi spletnimi mesti ali vsebino. PODJETJE KIWENO NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA INFORMACIJE, PROGRAMSKO OPREMO ALI POVEZAVE NA DRUGIH SPLETNIH MESTIH, INTERNETNIH LOKACIJAH ALI VIRIH INFORMACIJ, NITI ZA KAKRŠNO KOLI UPORABO TEH INFORMACIJ, PROGRAMSKE OPREME ALI POVEZAV, NITI ZA DEJANJA TEH SPLETNIH MEST ALI NJIHOVIH UPRAVLJAVCEV.

16 Intelektualna lastnina

Programska oprema, koda, metode in sistemi tega spletnega mesta in storitev („naša tehnologija“) ter vsebina tega spletnega mesta ali naših storitev („naša vsebina“) so (1) zaščiteni z avtorskimi pravicami, (2) predmet drugih pravic intelektualne lastnine in (3) zato jih lahko uporablja izključno podjetje kiweno. Zlasti naše vsebine in tehnologije ni dovoljeno kopirati, spreminjati, razmnoževati, ponovno objavljati, objavljati, prenašati, prodajati, ponujati v prodajo ali na kakršen koli način preprodajati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Vse pravice uporabe pripadajo izključno in samo podjetju kiweno.

Imena, logotipi in drugo gradivo, prikazano na spletnem mestu ali storitvah, so last družbe Bene-Eat GmbH. Stranke niso pooblaščene za uporabo blagovnih znamk ali imen podjetja kiweno. Vse blagovne znamke in imena ostanejo v lasti družbe Bene-Eat GmbH. Licenciranje ni mogoče.

17 Prenehanje ali preklic

Stranke lahko kadar koli prekličejo svoj račun brez navedbe razlogov, tako da pošljejo e-poštno sporočilo na naslov [email protected]. Pogodba se šteje za prekinjeno s takojšnjim učinkom.

Podjetje kiweno ima pravico odpovedati pogodbeno razmerje brez navedbe razlogov z dvotedenskim odpovednim rokom do konca zadevnega meseca. To lahko stori prek spletne strani kiweno.com ali po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je stranka nazadnje navedla. Stranke nimajo nobenih zahtevkov do podjetja kiweno zaradi takšne redne odpovedi pogodbe.

V primeru kršitve varnostnih predpisov, bistvenih pogodbenih določb ima podjetje kiweno pravico do takojšnje prekinitve pogodbe brez predhodnega opozorila. V primeru, da kiweno zaradi odpovedi pogodbe/obnašanja stranke utrpi škodo, mora stranka povrniti škodo podjetju kiweno in jo ohraniti neškodljivo.

18 Storitve za stranke in garancijski zahtevki

Za vsebine in storitve, ki se zagotavljajo proti plačilu, podjetje kiweno prevzema pravno jamstvo v skladu s §§ 922 in naslednjimi ABGB.

Opomba: V skladu z Uredbo EU št. 524/2013 Komisija EU zagotavlja spletno mesto (platforma OS) za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih pravnih poslov med potrošniki in podjetniki iz EU. Platforma OS Komisije EU je na voljo na tej povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Naš e-poštni naslov je: [email protected]

V primeru vprašanj, pritožb, reklamacij in predlogov se lahko stranke obrnejo na Službo za stranke podjetja kiweno ob delavnikih od 9:00 do 17:00 na naslov:

E-naslov: [email protected]

19 Končne določbe

Neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

Pisne izjave se štejejo za prejete, če so poslane na zadnji naslov, ki ga je stranka sporočila.

Med pogodbenimi strankami veljajo samo pisni sporazumi. Tudi sprememba splošnih pogojev mora biti v pisni obliki. To velja tudi za vsako odstopanje od zahteve po pisni obliki. Ustni dogovori niso pravno zavezujoči. Stranka se zaveda, da zaposleni ali tretje osebe, zaposlene pri podjetju kiweno, niso pooblaščeni za dajanje obljub, ki odstopajo od pogodbeno dogovorjenih glavnih obveznosti izpolnjevanja.

Za to pogodbeno razmerje se uporablja avstrijsko pravo. Sodno pristojno je ustrezno pristojno sodišče na Dunaju (Innere Stadt).